Gåden om astma og allergi skal løses

Stort tværvidenskabeligt forskningsprogram skal kortlægge årsagen til, at så mange børn og voksne udvikler astma og allergi.

Gennem de seneste 20 år er flere og flere mennesker i den vestlige verden blevet ramt af astma og allergi. De præcise årsager til sygdommene er ikke fundet, men noget tyder på, at de skal findes i den 'vestlige livsstil'. Især indeklimaet i vores huse og andre bygninger er under mistanke. Og da vi tilbringer 90 pct. af vores tid indendørs, er der god grund til nærmere at undersøge indeklimaets betydning.

En omfattende forskningsindsats på området skal gøre det muligt at forebygge de nye folkesygdomme mere effektivt. Det vil spare samfundet for store udgifter til sygedage, medicin og hospitalsindlæggelser, og det vil reducere de menneskelige omkostninger for patienterne.

Mange bække små …

Der er gennem tiden lavet adskillige undersøgelser for at komme nærmere årsagerne til væksten i astma- og allergitilfælde. Man har bl.a. set på infektionssygdomme hos børn, vaccinationer, fødens sammensætning i barnealderen, luftforurening og tobaksrygning. Og der er da også kommet brugbare resultater, men de har alle sammen kun kunnet forklare en mindre del af, hvorfor så mange både børn og voksne udvikler astma og allergi.

At man nu kaster sig ud i en storstilet forskningsundersøgelse skyldes, at nye indeklimastudier af vores huse, lejligheder og arbejdspladser indikerer, at man skal søge årsagerne i den samlede virkning af fugt og skimmelvækst, partikler og anden forurening af indeklimaet, bl.a. blødgørere (de såkaldte phtalater) i husstøv. Det er de mange små bidrag, der tilsammen skaber den store virkning.

Derfor har en gruppe forskere med forskellige faglige baggrunde formuleret et stort tværvidenskabeligt forskningsprogram, Danskernes Boliger og Sundhed, hvor danskerne og deres boliger skal undersøges for at løse gåden om astma og allergi. Programmet koordineres af seniorforsker Lars Gunnarsen fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet og afdelingslæge Harald Meyer fra Nordsjællands Hospital i Hillerød.

Forskerne vil følge 3.000 nyfødte børn med gentagne lægeundersøgelser, og 120.000 voksne i registre i seks år for at se, hvornår sygdommene opstår, hvor meget medicin astma- og allergipatienterne får, og hvor mange sygedage de har. De nyfødtes boliger bliver undersøgt og analyseret, ligesom de nyfødtes søskende bliver undersøgt af læger. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse vil 60.000 boliger indgå i forskningsprojektet. 1.000 af boligerne vil derudover blive undersøgt af byggeteknikere.

Forskerne har store forventninger til undersøgelsens resultater og håber at kunne opnå både offentlig og privat støtte til at medfinansiere den store befolkningsundersøgelse.

Yderligere oplysninger: Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut, SBi eller afdelingslæge Harald Meyer, Nordsjællands Hospital, Hillerød.

Vi vil i øvrigt henlede din opmærksomhed på, at Folketingets Boligudvalg afholder en høring om skimmelsvamp i lejeboliger onsdag den 31. januar. Her vil emnet blive belyst fra forskellige synsvinkler kombineret med spørgsmål fra politikere og øvrige deltagere.

Fakta:

Styrken i Det strategiske forskningsprogram Danskernes Boliger og Sundhed' (DABOS) er, at det er tværvidenskabeligt, veldesignet og stort. Forskergruppen bag programmet besidder stor forskningserfaring på internationalt niveau inden for pædiatri, allergologi, bygninger, klimakammerstudier, partikler, mikrobiologi, epidemiologi og indeklima.

Gruppen består af:

Jan Sundell, professor, dr. med. (Center for Indeklima og Energi, DTU), Helle Würtz, mikrobiolog, Thomas Schneider, seniorforsker (Arbejdsmiljøinstituttet), Arne Høst, overlæge, dr. med. (Børneafdelingen, Odense Universitetssygehus), Lars K. Poulsen, forskningschef, adj. professor, lic. med., dr. med. (Allergiklinikken, Rigshospitalet), Lars Gunnarsen, seniorforsker, ph.d., (Statens Byggeforskningsinstitut), Torben Sigsgaard, professor, ph.d. (Institut for Miljø- og Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet), Harald Meyer, afdelingslæge, ph.d., Finn Gyntelberg, overlæge, professor, dr. med. og Niels Ebbehøj, overlæge, dr. med. (Arbejdsmedicinske klinikker, Hillerød og Bispebjerg sygehuse).

Klik på foto nedenfor for download i høj opløsning. (Foto: Scanpix).

Forskere

Lars Gunnarsen

Harald Meyer

Astma og allergi (Scanpix)

Astma og allergi (Scanpix)

Sidst opdateret 24. september 2012