Forskningsresultat

Dårlige vaner øger risiko for skimmel

Selv om befolkningen er blevet mere bange for skimmel i deres boliger, er der færre, der lufter ud dagligt.

Befolkningen er blevet mere bange for skimmelsvampe i hjemmet. Imidlertid følges frygten ikke op af handling. Tværtimod er mange selv med til at øge risikoen for skimmelsvampe, fordi de er blevet dårligere til at lufte ud. For otte år siden var 12 pct. af danskerne bange for fugtskader og skimmelangreb i boligen. I dag er tallet firedoblet, så næsten halvdelen af befolkningen frygter skimmelsvampe.

I samme periode er befolkningen blevet dårligere til at lufte ud. For otte år siden luftede 91 pct. af danskerne ud hver dag. I dag åbner kun 76 pct. af os dagligt vinduerne og får frisk luft ind i rummene.

Se forskningsresultatet i artikelen: 'Måling af adfærd og ricikoopfattelser i relation til indeklimaet'. (HVAC nr. 10 2008). (Se artiklen i bladet).

SBi har deltaget  med faglig viden i Landsbyggeforndens oplysningskampagne om, hvordan man undgår skimmelsvampevækst. Se skimmel.dk.

 

Forskere

Lars Gunnarsen

Sidst opdateret 06. juni 2012