Forskningsudgivelse

Rural Telematics

På baggrund af hidtidige erfaringer med landbrugsområdernes brug af telematik revurderes hidtidige teorier, metoder og empiriske resultater.

Danmark, Norge og Schweiz har samarbejdet inden for Cost-området Social Shaping of Telematics. På baggrund af hidtidige erfaringer med landbrugsområdernes brug af telematik revurderes hidtidige teorier, metoder og empiriske resultater. Resultaterne er samlet i tre arbejdsrapporter og i hovedrapporten fra 1998: Making the Global Village Local? Domesticating the World Wide Webs of Information and CommunicationTechnology. Rapporten kan erhverves gennem henvendelse til Office for Official Publications of the European Communities, ISDN: 92-828-3361-5.

Sidst opdateret 19. februar 2013