Forskningsudgivelse

Bornholms teknologiske udvikling

Analyse af betingelser og muligheder for at anvende telematik - sammenkædningen mellem informationsteknologi og telekommunikation - til at fremme den lokale udvikling i et område - Bornholm. Projektet er gennemført i perioden 1995 til 1998.

Forskningsindsatsen var et led i regeringens initiativer til fremme af udviklingen på Bornholm. I projektet, der foregik i samarbejde med Amternes & Kommunernes Forskningsinstitut og Bornholms Forskningscenter, er foretaget en analyse af betingelser og muligheder for at anvende telematik - sammenkædningen mellem informationsteknologi og telekommunikation - til at fremme den lokale udvikling i et område - Bornholm. Projektet er gennemført i perioden 1995 til 1998. Projektets 6 rapporter er udgivet af Bornholm Forskningscenter. Se uddrag af den afsluttende rapport 'Bornholm på nettet' .

Sidst opdateret 16. marts 2006