Informationsteknologi

Det Elektroniske Kvarter som var et forskningsprojekt på Kunstakademiets Arkitektskole og SBi i samarbejde med Kvarterløft Nørrebro Park Kvarter afprøvede IT som værktøj i inddragelse af borgerne.
Forskningsudgivelse

Digitale muligheder i kvarterløft

I rapporten dokumenteres hvordan informations- og kommunikationsteknologien kan bruges til at forbedre borgerinddragelsen i byfornyelsen.

Informationsteknologi

Byudvikling informatiosteknologi

Forskningsudgivelse

Rural Telematics

På baggrund af hidtidige erfaringer med landbrugsområdernes brug af telematik revurderes hidtidige teorier, metoder og empiriske resultater.

Forskningsudgivelse

Bornholms teknologiske udvikling

Analyse af betingelser og muligheder for at anvende telematik - sammenkædningen mellem informationsteknologi og telekommunikation - til at fremme den lokale udvikling i et område - Bornholm. Projektet er gennemført i perioden 1995 til 1998.