Strategisk udvikling af byernes randområder

Randområder konference

- Europæiske planudfordringer og private aktørers bidrag

 

  • Udvikling i byers randområder er udfordrende og præget af fundamentale dilemmaer.
  • Selvorganiseringens rolle i byudviklingen skal forstås på flere niveauer samtidig.
  • Stærke, positive narrativer kan bruges af planlæggere til strategisk at mobilisere og involvere nye aktører.
  • Almene boligorganisationer kan bidrage til byudviklingen via entreprenante aktiviteter.
  • Developere kan bidrage med kreative løsninger, hvis de i den indledende ide- og designfase kan overtales til at indgå i netværksbaserede organiseringer 

Sådan lød nogle af budskaberne fra konferencen: 

Jesper Rohr Hansen

Strategisk udvikling af byernes randområder,

som Statens Byggeforskningsinstitut afholdte i samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium
torsdag d. 9. februar 2017 på Aalborg Universitet København, som del af et internationalt forskningsprojekt. 

65 deltagere var mødt op for at lytte og diskutere planudfordringer. 

Himmerland Boligforening og developeren CALUM gav indsigter på baggrund af omfattende praksiserfaring. 
Tre forskere involveret i forskningsprojektet gav hver deres vinkel på centrale udfordringer. 

Konferencen var en del af afslutningen af et europæisk forskningsprojekt. 
Den forskningsmæssige ramme for det europæiske forskningsprojekt kan findes 
i bogen:
Planning Projects in Transition, som deltagerne fik udleveret. 

Federico Savini

Hent program for konferencen.

Download præsentationer fra konferencen:

Federico Savini: The Urban Fringe and Planning Dilemmas

Jesper Rohr Hansen: Selvorganisering og Tilpasning i Sydhavns Byudvikling

Lars A. Engberg: Historiefortælling i Aalborg Øst

Sven Buch: Det Østlige Aalborg  en tidsrejse

Finn Nygaard: Developerens udfordringer 

I den efterfølgende diskussion af oplæggene blev der fokuseret på:

  1. Hvad er det vigtigste, som deltagerne hørte?
  2. Hvilke kompetencer kræves der af planlæggerne for at arbejde strategisk med udvikling af byernes randområder?
  3. Hvad kunne deltagerne tænke sig at forskerne tog fat i ? Er der uafklarede spørgsmål ?

Hvad er vigtigst?
konference overblikDet vigtigste er den fælles fortælling - narrativerne. Vi skal som planlæggere blive bedre til historiefortælling. Det kan løfte rigtig meget.
Kommunen har en vigtig rolle som facilitator, når der skal udøves strategisk planlægning i praksis.
Det svære er at finde den rigtige balance imellem rammer og frihed og bottom-up – top down. Der er ingen gylden formel. Det beror på det enkelte projekt.
Oplæggene fremstillede investorerne som aktører, der kun er interesserede i kortsigtet profit, men sandheden er mere facetteret. Der er mange investorer, der også tænker langsigtet.
Der var et fravær af civilsamfundets rolle og de iboende konflikter, der findes her. Det skal der mere fokus på.

Hvilke kompetencer?
OverblikPlanlæggerne har brug for nye kompetencer, da der er tale om helt nye planlæggerroller. De skal mestre netværksskabelse og facilitering; de skal have en forståelse for developers synsvinkel;  de skal være gode til relations-opbygning og de skal kunne bygge bro mellem forskellige fagligheder og sektorer. Men måske handler det ikke kun om kompetencer. Måske handler det i lige så høj grad om de rammer, den enkelte får at planlægge under. Det er få, der kan mestre at have både myndigheds- og udvikler-kasketten på samtidig. Derfor bør de to roller måske skilles ad.
 

Behov for forskning og viden
Der er behov for en social vinkel. Et forslag er at studere de svageste aktørers og samfundsgruppers reaktion på narrativerne. Kender de til dem? Føler de sig udenfor? Eller er de faktisk stolte af udviklingen? Og hvad har betydning for om der foregår en eksklusion eller ej?
Et andet forslag går på at se nærmere på civilsamfundets strategier i forhold til de herskende diskurser samt en kortlægning af borgernes engagement.  Endelig kan der være behov for at evaluere bykvaliteten i de nye bydele.

Sidst opdateret 17. marts 2017