Landsbyer udvikler sig kun, hvis beboerne handler i fællesskab

Mange landsbyer uden for de store byområder har problemer med fraflytning, svigtende boligsalg og lukning af butikker. Et modsvar kan være at styrke landsbyernes sociale fællesskaber.

Mange landsbyer uden for de store byområder har problemer med fraflytning, svigtende boligsalg og lukning af butikker. Et modsvar kan være at styrke landsbyernes sociale fællesskaber.

Nimtofte er en landsby med 809 indbyggere. Den ligger midt på Djursland i naturskønne omgivelser og i nærheden af den store turistattraktion Djurs Sommerland. Alligevel har Nimtofte som så mange andre landsbyer oplevet fraflytning, lukning af butikker og faldende huspriser.

Nimtofte Borgerforening søsatte i 2012 et projekt, der skulle gøre landsbyen attraktiv på ny ved at forbedre samarbejdet mellem byens borgere, virksomheder, foreninger og institutioner. Projektets udviklings- og evalueringsdel er gennemført med støtte fra byfornyelseslovens forsøgsmidler under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (det tidligere Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter).

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København har evalueret projektet og udpeget erfaringer, der kan være til gavn for andre landsbyer og kommuner.

”Hvis beboerne forstår at handle i fællesskab, kan udviklingen stabiliseres. Det er ikke nok at styrke båndene mellem lokalsamfundets individer. De involverede parter skal også bygge bro mellem de forskellige, mere eller mindre formelle institutioner i lokalsamfundet”, pointerer seniorforsker Jacob Norvig Larsen.

Læs hele pressemeddelelsen

Læs rapporten om udviklingsprojektet 'Socialt bæredygtig landsby'.

Læs om udviklingsprojektet ”Nimtofte, den socialt bæredygtige landsby”.

Landsbyer udvikler sig kun, hvis beboerne handler i fællesskab

Landsbyen Nimtofte på Djursland søsatte i 2012 et projekt, der skulle gøre by-en socialt bæredygtig og dermed attraktiv. Foto: Mette Udengaard.

Sidst opdateret 11. oktober 2016