Forskningsudgivelse

Servicetilpasning og lokaludvikling i yderkommuner

Denne rapport belyser indsatsen for servicetilpasning i de danske yderkommuner.

Baseret på survey, interviews og casestudier gives der en status for, hvilke områder kommunerne tilpasser service indenfor og hvilke redskaber samt vidensgrundlag de benytter i indsatsen. Herudover gives eksempler på, hvordan kommunerne samarbejder med de berørte lokalsamfund, og hvilke udfordringer og erfaringer der opstår i denne proces. Rapporten er resultat af et forskningsprojekt gennemført i samarbejde mellem SBi og Dansk Byplanlaboratorium, med støtte fra Landdistriktspuljen under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Se eller download rapporten 'Servicetilpasning og lokaludvikling i yderkommuner' (2014)

Forskere

Jesper Ole Jensen, Helle Nørgaard

Christian Broen, Ellen Højgaard Jensen

Sidst opdateret 07. november 2014