Multihuse kan puste nyt liv i tyndt befolkede områder

Når den lokale købmand lukker, og landsbyskolen nedlægges, efterlader det tomme bygninger og ofte også en landsby uden fælles mødested. De tomme bygninger kan blive til multihuse, der kan dække borgernes servicebehov og danne ramme om fælles aktiviteter.

Når den lokale købmand lukker, og landsbyskolen nedlægges, efterlader det tomme bygninger og ofte også en landsby uden fælles mødested. De tomme bygninger kan blive til multihuse, der kan dække borgernes servicebehov og danne ramme om fælles aktiviteter.

Et multihus er et moderne forsamlingshus, som kan rumme mange forskellige funktioner og aktiviteter, hvor udgangspunktet er det lokale foreningsliv, men hvor der i mange tilfælde også er offentlige institutioner og private erhverv.

Forskere fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København har indsamlet erfaringer med multihuse i Danmark, Norge og Holland. Fælles for de succesfulde multihuse i Danmark er, at de er udviklet af lokale borgere gennem frivillighed og engagement og dermed er solidt forankret i lokalområdet. Undersøgelsen er finansieret af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Læs pressemeddelelsen om multihuse. Rapporten findes på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside

Multihuse kan puste nyt liv i tyndt befolkede områder

I Horbelev på Falster er tilbygningen til landsbycenteret snart færdig. Tilbygningen er en cirkulær bygning, der giver samlet adgang til de tre gamle skolebygninger. Foto: Thomas Hansen.

Forskere

Helle Nørgaard

Anette Gravgaard Christensen, Anna Falkenstjerne Beck

Sidst opdateret 16. september 2016