Stor opgave at forny landsbyer

Mange landsbyer i Danmarks udkantsområder har fået forbedret bymiljøet via den økonomiske støtte på ca. 200 mio. kr., som i 2014 blev afsat på finansloven som Pulje til landsbyfornyelse.SBi 2016:05

Imidlertid er det en stor opgave at forny landsbyerne. Der er kun brugt lidt over halvdelen af puljens midler. Og af de 66 kommuner, der har kunnet få del i støtten, har over en fjerdedel ikke gjort brug af puljen.

Det viser en evaluering af kommunernes brug af støttepuljen, som Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København har gennemført for Erhvervsstyrelsen.

”Det er nødvendigt, at kommunerne samarbejder med lokale foreninger om fornyelsesprojekter, hvis de skal få det optimale ud af støttepuljen, men også at de tænker bredt og inddrager andre offentlige puljer og private fonde ”, forklarer seniorforsker Jesper Ole Jensen.

Læs pressemeddelelse: Stor opgave at forny landsbyer (april 2016).  

Læs rapporten: Midtvejsevaluering af pulje til landsbyfornyelse.

Sidst opdateret 18. april 2016