Forskningsudgivelse

Midtvejsevaluering af Pulje til Landsbyfornyelse

Udgivelsen belyser effekten af Pulje til Landsbyfornyelse og kommunernes erfaringer med administrationen af puljen

Denne rapport er resultatet af en midtvejsevaluering af Pulje til Landsbyfornyelse. Puljen skal medvirke til at sikre bedre muligheder for at løse problemer med faldefærdige bygninger og bidrage til en helhedsorienteret og fremadrettet indsats i en række kommuner i de danske yderområder.

Midtvejsevalueringen belyser effekten af puljen og kommunernes erfaringer med administrationen af puljen. Evalueringen er gennemført som en internet-baseret spørgeskemaundersøgelse (survey) blandt de kommunale medarbejdere, der står for forvaltningen af puljen, i de 66 kommuner, der har valgt at benytte puljen. 

Hent udgivelsen 'Midtvejsevaluering af Pulje til Landsbyfornyelse' (2016).

Læs pressemeddelelse: Stor opgave at forny landsbyer (april 2016).

Sidst opdateret 18. april 2016