Forskningsudgivelse

Forfalds- og fornyelsesprocesser i ældre bykvarterer

Ph.d.-afhandling der gennemgår litteratur både inden for gentrification, succession samt boligregulering og forsøger at forbinde disse fænomener med segregationen på boligmarkedet.

En undersøgelse af ni københavnske boligkvarterer

Sociale såvel som erhvervsmæssige udviklingstræk har medført, at marginalisering og rigdom er blevet 'mere' synlige i de moderne storbyer. Tendenserne kan i høj grad spores til byens boligkvarterer, hvor nogle rammes af en forslumningsproces, mens andre gennemgår en både social og fysisk fornyelsesproces. Denne ph.d.-afhandling gennemgår litteratur både inden for gentrification, succession samt boligregulering og forsøger at forbinde disse fænomener med segregationen på boligmarkedet. På baggrund af en social-økonomisk kvartersundersøgelse af ni københavnske boligkvarterer belyses desuden hvilke potentialer og barrierer, der kan sætte fart på eller dæmpe forfalds- og fornyelsesprocesserne.

Pressemeddelelse: 'Forfald eller fornyelse af københavnske boliger' (08.12.1998)

Forskere

Anders Munk

Sidst opdateret 23. juni 2016