Antologi

Den mangfoldige by

Antologien belyser dels nogle centrale tendenser i danske byers udvikling, dels belyser erfaringerne med forskellige elementer i bypolitikken.

En antologi der dels belyser nogle centrale tendenser i danske byers udvikling, dels belyser erfaringerne med forskellige elementer i bypolitikken.

Bogen er opdelt i fire hovedtemaer: Byernes udvikling - den opløste by, Den oplevede by, Den splittede by og Strategier for den mangfoldige bys udvikling.

Bestil eller download 'Den mangfoldige by' (2004)

Pressemeddelelse: 'Den moderne by i opløsning' (15.12.2004)

Artikel i FORSK17: 'Den moderne by i opløsning' (06.2005)

Forskere

Hans Skifter Andersen

Hans Thor Andersen (red)

Sidst opdateret 10. august 2007