Boligmarkedet uden for de store byer. Sammenfatning

I publikationen dokumenteres en strukturudvikling, der stille, men sikkert indebærer, at danskerne flytter til landets vækstbyer og forlader landets yderområder. Publikationen handler om denne udvikling, der bygger på landsdækkende data samt analyser af situationen i tre kommuner.

Danskerne flytter til landets vækstbyer, og den udvikling efterlader store problemer med omsætning og salg af boliger i de forladte områder. Udviklingen kalder på handling, og i den proces er udvikling og afvikling reelt to sider af samme sag.  Til løsningen hører planlægning, prioritering og handling med aktiv involvering af lokale kræfter, politikere, byggebranche og finansieringssektor.

Publikationen handler om denne udvikling, der bygger på landsdækkende data samt analyser af situationen i tre kommuner.

De landsdækkende data dokumenterer en strukturudvikling, der stille, men sikkert indebærer, at danskerne flytter til landets vækstbyerne og forlader landets yderområder.  Analyser af tre kommuner viser, at før nogen vil investere i områderne, hvad enten vi taler om økonomi eller personligt engagement, er det en forudsætning, at der prioriteres og derefter rives ned og ryddes op.  Prioriteringer kan med fordel bygge på en plan der viser, hvor vi fremover skal bo, og hvor er der ikke længere behov for boliger. Den proces kræver politisk mod, lokalt ejerskab og nye partnerskaber.

Se publikationen 'Boligmarkedet uden for de store byer'. Sammenfatning' (2014).

Sammenfatningen bygger på indholdet i rapporten 'Boligmarkedet uden for de store byer. Analyse'. (2014).

Se pressemeddelelsen 'Der skal afvikles før der kan udvikles i landdistrikterne' (03.02. 2014).

Se pressemeddelelse 'God dialog om yderområdernes fremtid i Hjørring Kommune' (06.03.2014).

Se pressemeddelelsen 'Lokalt engagement, nedrivning og byfornyelse i små bysamfund gavner boligmarkedet' (06.03. 2014).

Se pressemeddelelsen 'Faaborg-Midtfyn godt i gang med byfornyelse af landområderne' (06.03.2014).

Blog om Boligmarkedet uden for de store byer

Sidst opdateret 06. marts 2014