Byudvikling generelt

Det er ikke kun hos det inkarnerede bymenneske, at friheden fremhæves som vigtig. Parcelhusejeren finder også friheden gennem den privathed, der skjuler sig bag ligusterhækken. (Antologien Urban Lifescape)
Forskningsudgivelse

Socialt bæredygtig landsby - Et udviklingsprojekt

Evalueringsrapport af udviklingsprojektet 'Socialt bæredygtig landsby'.

Forskningsudgivelse

Midtvejsevaluering af Pulje til Landsbyfornyelse

Udgivelsen belyser effekten af Pulje til Landsbyfornyelse og kommunernes erfaringer med administrationen af puljen

Forskningsudgivelse

Servicetilpasning og lokaludvikling i yderkommuner

Denne rapport belyser indsatsen for servicetilpasning i de danske yderkommuner.

Forskningsudgivelse

Boligmarkedet uden for de store byer. Sammenfatning

I publikationen dokumenteres en strukturudvikling, der stille, men sikkert indebærer, at danskerne flytter til landets vækstbyer og forlader landets yderområder. Publikationen handler om denne udvikling, der bygger på landsdækkende data samt analyser af situationen i tre kommuner.

Forskningsudgivelse

Boligmarkedet uden for de store byer. Analyse

Projektet undersøger dels den regionalgeografiske udvikling med hensyn til demografi, økonomi og boligmarked, dels hvordan tre kommuner tager udfordringen med strukturændring med øget urbanisering samt aldrende befolkning i områderne uden for de store byer.

Forskningsudgivelse

Kriminalpræventiv og utryghedsforebyggende miljø- og byplanlægning

Rapporten giver en systematisk gennemgang af den kriminalpræventive miljø- og byplanlægning med fokus på, hvad der ser ud til at virke i forhold til at forebygge kriminalitet og utryghed i det byggede miljø.

Naetvaerk

URBACT

Europæisk netværk til fremme af bæredygtig byudvikling.

Antologi

Den mangfoldige by

Antologien belyser dels nogle centrale tendenser i danske byers udvikling, dels belyser erfaringerne med forskellige elementer i bypolitikken.

Antologi

Urban Lifescape

I en komposition af artikler og refleksioner tegner antologien et billede af den kompleksitet, der kendetegner den moderne velfærdsby.

Forskningsudgivelse

Det glemte folk

Bogen belyser den afstand mellem lovgivning og befolkning, der kommer til udtryk i mange aktuelle politiske konflikter. Konflikterne ses som effekter af sammenstød imellem forskellige livsformer.

Forskningsudgivelse

Bycirkelsamarbejdet i Trekantsområdet

Evaluering af bycirkelsamarbejdet i Trekantområdet, der omfatter Børkop, Fredericia, Kolding, Lunderskov, Middelfart, Vamdrup, Vejen og Vejle Kommuner.

Forskningsudgivelse

Forfalds- og fornyelsesprocesser i ældre bykvarterer

Ph.d.-afhandling der gennemgår litteratur både inden for gentrification, succession samt boligregulering og forsøger at forbinde disse fænomener med segregationen på boligmarkedet.