Forskningsudgivelse

Unges udeliv - i multietniske boligområder

I rapporten gives et signalement af, hvordan de 14-20-årige i tre store multietniske boliogområder bruger udemiljøet i hverdagen.

Kriminalitet, voldsom ballade og uro er et af de prædikater, der ofte bliver hæftet på boligområder, hvor der bor mange unge med indvandrerbaggrund. Men kriminalitet er langt fra en hverdagsforeteelse i de multietniske boligområder.

De unge er ganske vist storforbrugere af udemiljøet i områderne, og deres adfærd kan da også somme tider opleves som generende og skabe utryghed hos andre beboere. Men i det store og hele er der til daglig meget få konflikter. Det vurderer lokalpoliti, socialarbejdere og beboere i boligområderne. De mener også, at medierne giver et forkert billede af de unge, fordi der kun fokuseres på de enkelte episoder, hvor der forekommer vold og større konflikter.

Bestil eller download rapporten: 'Unges udeliv  - i multietniske boligområder' (2008)

Se pressemeddelelsen: 'Ikke normalt med uro og ballade i multietniske boligområder'. ( 08.04. 2008 ).

Forskere

Sølvi Karin Børresen,, Benny Schytte

Sidst opdateret 20. december 2010