Vejledning

Inddragelse af børn og unge i udvikling af udemiljøer

Vejledning i hvordan man inddrager børn og unge i udvikling af udemiljøer.

Publikationen sætter fokus på inddragelse af børn og unge, når der skal indrettes aktive udemiljøer. Børn og unge er eksperter i deres eget udemiljø, så hvorfor ikke bruge denne kompetence? Publikationen er en vejledning i, hvordan man går til værks for at få viden om børn og unges ønsker til friarealerne. Det kan fx gøres gennem observation og registrering af børn og unges adfærd, uformelle samtaler med børnene, interview, tegninger, guidede ture hvor børnene fortæller om de steder, de færdes i til daglig, og det kan gøres gennem fremtidsværksted og workshops.

Det er kultursociolog Benny Schytte (SBi), der har udarbejdet vejledningen for Odense Kommune.

Se vejledningen 'Inddragelse af børn og unge i udvikling af udemiljøer' (pdf). (2006)

Artikel i Forsk20: 'Børn og unge skal høres' (04.2006)

Sidst opdateret 06. juni 2012