Forskningsudgivelse

Friarealprojekter i kvarterløft

Deltaljeret beskrivelse og vurdering af friarealerne i hver af de syv første kvarterløft.

Publikationen indgår som del af en undersøgelse af friarealindsatsen i de syv første kvarterløft. Den indeholder evalueringen af de mange delprojekter i byens udemiljø samt tilknyttede aktiviteter. Evalueringen af mulighederne for et grønt løft er beskrevet i ’Friarealer i kvarterløft’. Den sammenfattende evaluering af de enkelte kvarterløft samt undersøgelsens samlede konklusioner og anbefalinger er beskrevet i ’Byens frirum – et fælles anliggende’.

Download publikationen 'Friarealprojekter i kvarterløft' (2005)

Forskere

Karen Attwell, Elisabeth Sonne Olesen

Sidst opdateret 23. juni 2016