Forskningsudgivelse

Friarealer i kvarterløft

Publikationen indgår som del af en undersøgelse af friarealindsatsen i de syv første kvarterløft. Den indeholder evalueringen af mulighederne for et grønt løft i byerne.

Forundersøgelse

Publikationen indgår som del af en undersøgelse af friarealindsatsen i de syv første kvarterløft. Den indeholder evalueringen af mulighederne for et grønt løft i byerne. Evalueringen af de mange delprojekter i byens udemiljø samt tilknyttede aktiviteter kan ses i 'Friarealprojekter i kvarterløft'. Den sammenfattende evaluering af de enkelte kvarterløft samt undersøgelsens samlede konklusioner og anbefalinger er beskrevet i ’Byens frirum – et fælles anliggende’.

Download hele publikationen 'Friarealer i kvarterløft' (2001)

Artikel i FORSK03: 'Børnesygdomme i grønne kvarterløft' (07.2001)

Forskere

Karen Attwell

Sidst opdateret 23. juni 2016