Forskningsudgivelse

15 friarealer

Rapport over gode eksempler på renoverede friarealeri etageboligområder. Målet er at inspirere bolig- og byfornyelsesselskaber, andels- og ejerboligforeninger, kommunalpolitikere og beboere i den fortsatte renoveringsindsats.

Friarealrenovering i etageboligområder - problemer og løsninger

Renovering af de store boligbyggeriers friarealer – specielt dem fra 60érne og 70érne - har været et forsømt område. Som led i en styrket indsats for området har Statens Byggeforskningsinstitut for By- og Boligministeriet udarbejdet en rapport over gode eksempler på renoverede friarealer.
Eksempelsamlingen '15 friarealer. Friarealrenovering i etageboligområder – problemer og løsninger' har som mål at inspirere bolig- og byfornyelsesselskaber, andels- og ejerboligforeninger, kommunalpolitikere og beboere i den fortsatte renoveringsindsats.

'15 Friarealer' er udgivet af By- og Boligministeriet.

Projektleder Karen M. Attwell

Forskere

Karen Attwell, Jens Schjerup hansen, Elisabeth Sonne Olsen og Katrine Thuesen

Sidst opdateret 21. marts 2017