Friarealer

Forstædernes erhvervskvarterer lægger beslag på enorme arealressourcer, i flere tilfælde helt op til 25 pct. af byens samlede areal, så det kan undre lidt at områderne har så lille en plads i den bymæssige debat.
Forskningsudgivelse

Unges udeliv - i multietniske boligområder

I rapporten gives et signalement af, hvordan de 14-20-årige i tre store multietniske boliogområder bruger udemiljøet i hverdagen.

Forskningsudgivelse

Attraktive friarealer i erhvervsområder

Forslag til hvordan forstædernes erhvervskvarterer kan tilføres oplevelsesmæssige og æstetiske kvaliteter til gavn for bybilledet og landskabet.

Forskningsudgivelse

Greenstructure and urban planning. COST C11

En hjemmeside der viser mulighederne i planlægning af byens grønne struktur som led i en bæredygtig udvikling.

Vejledning

Inddragelse af børn og unge i udvikling af udemiljøer

Vejledning i hvordan man inddrager børn og unge i udvikling af udemiljøer.

Folder

Vollsmoseparken - forslag til nye tiltag

Forslag til hvordan det store, kommunale grønne område ved begyggelsen Vollsmose i Odense kan forbedres.

Forskningsudgivelse

Byens Frirum - et fælles anliggende

Evaluering af de syv første kvarterløft med anbefalinger til at fastholde og forbedre lignende indsatser.

Forskningsudgivelse

Friarealprojekter i kvarterløft

Deltaljeret beskrivelse og vurdering af friarealerne i hver af de syv første kvarterløft.

Forskningsudgivelse

Gode udemiljøer ved nordiske skoler

16 eksempler på gode, velfungerende og inspirerende udemiljøer fra skoler i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Forskningsudgivelse

15 friarealer

Rapport over gode eksempler på renoverede friarealeri etageboligområder. Målet er at inspirere bolig- og byfornyelsesselskaber, andels- og ejerboligforeninger, kommunalpolitikere og beboere i den fortsatte renoveringsindsats.

Konferenceindlæg

Ecological sustainability and urban greenspace

Engelsksprogede indlæg fra seminaret European Network on Green Structure and Densityhe i august 1998.

Forskningsudgivelse

Natursyn og planlægning

I bogen vises, hvordan det nytteprægede, det romantiske og det funktionalistiske natursyn har sat sig afgørende spor i vores planlægning af rekreative anlæg og områder.

Forskningsudgivelse

Friarealer i kvarterløft

Publikationen indgår som del af en undersøgelse af friarealindsatsen i de syv første kvarterløft. Den indeholder evalueringen af mulighederne for et grønt løft i byerne.