Artikel

Regionplanen og det nødlidende boligmarked i Hovedstadsregionen

Skønt pres på ejerboliger i Hovedstadsregionen er byggeriet af parcelhuse gået i stå efter en stigning i første halvdel af 1990'erne.

Udviklingen på boligmarkedet i Hovedstadsregionen har i de sidste syv år ikke været gunstig. Der har siden starten af 1990'erne været en øget boligefterspørgsel som en følge af stigende beskæftigelse og indkomster i regionen, som har afspejlet sig i stærkt stigende priser på ejerboliger. Disse prisstigninger burde udløse et øget parcelhusbyggeri, men dette har ikke været tilfældet. Byggeriet af parcelhuse er gået i stå efter en stigning i første halvdel af 1990erne.

Læs artiklen (pdf)

Sidst opdateret 16. marts 2006