Forskningsudgivelse

Implementering af bypolitik i Norden

De nordiske lande har udviklet en særlig nordisk udgave af bypolitik.

Den traditionelle nordiske velfærdsmodel, baseret på ’alles lige ret til støtte’ og lige udvikling overalt, har i høj grad præget byplanlægningen og den regionale udvikling i de nordiske lande. Men det gælder ikke helt inden for bypolitikken. Her har landene ladet sig inspirere af andre europæiske landes måde at drive bypolitik på, hvor det gælder om at kvalificere byer og byområder til en stadigt stigende konkurrence.

Rapporten 'Implementering af bypolitik i Norden' er udgivet af Nordisk Ministerråd (2005)

Pressemeddelelse: Bypolitik udfordrer den nordiske velfærdsmodel (04.07.2005)

Artikel i FORSK17: 'Bypolitik i nordisk udgave' (06.2005)

Forskere

Thorkild Ærø

Gertrud Jørgensen

Sidst opdateret 01. februar 2007