Essay

Den fragmentariske by og det 'gode byliv'

Gennem en række betragtninger på bylivets værdier og normer, de bymæssige livsformer og livsstile udleder seniorforsker John Pløger, at den danske by- og boligplanlægning ikke i tilstrækkelig grad afspejler 'de ægte byborger' identifikation med bylivet og deres krav til bomiljøet.

Mere individualitet og forskellighed i byplanlægningen

Gennem en række betragtninger på bylivets værdier og normer, de bymæssige livsformer og livsstile udleder seniorforsker John Pløger, at den danske by- og boligplanlægning ikke i tilstrækkelig grad afspejler 'de ægte byborger' identifikation med bylivet og deres krav til bomiljøet.

Mange singler, studerende, modne par uden børn, karriere- og livsstilsorienterede personer bruger byen på en helt anden måde end ud fra de idealer, der ligger til grund for den nuværende by- og boligplanlægning, hvor det forudsættes, at folk søger nærhed, naboskab og engagement.

Den ægte byborgers forventninger til bomiljø og bydel går mere på individuelle kvalitetsboliger, kultur, nydelse, uformelle mødesteder, svage sociale bånd og retten til ikke at deltage i nærmiljøet – muligheden for at leve anonymt med en mangfoldighed af oplevelsesmuligheder.

Bestil eller download publikationen 'Den fragmentariske by og det 'gode byliv'' (2002)

Pressemeddelelse: 'Oplevelse og nydelse skal prioriteres i byplanlægningen' ( 02.01.2003)

Artikel i FORSK08: 'Byplanlægningens idealer er for snævre' (09.2002)

Artikel i FORSK10: 'Fællesskaber i boligområder er et urealistisk ideal' (03.2003)

Forskere

John Pløger

Sidst opdateret 29. marts 2006