Forskningsudgivelse

Byrum for alle

Byen er en succes! Aldrig har så mange mennesker brugt, besøgt og boet i byerne. Lokalpolitikere og byplanlæggere er optagede af at lave attraktive, flerfunktionelle byrum, der kan imødekomme mange forskellige behov. Men det er ikke let at finde løsninger, der både tilgodeser alle brugere af byen, og skaber tryghed for alle hele døgnet.

Bymidten bliver brugt til at shoppe i, gå på cafe og restaurant, besøge kultursteder, 'gå i byen' om aftenen, og den bliver brugt til at bo og arbejde i. En palet af aktiviteter, der tilsammen udgør et farverigt og mangfoldigt bybillede, hvor det summer af liv de fleste af døgnets timer. Et byliv præget af, at man kan få opfyldt mange forskellige behov og ønsker samtidig med, at man har følelsen af tryghed.

Men når man placerer boliger side om side med spillesteder, diskoteker og barer, der lægger op til fest og ballade til den lyse morgen, opstår der et dilemma, for beboerne i området sætter pris på at få deres nattesøvn.

Læs mere eller download rapporten 'Byrum for alle. Udfordringer, konflikter og indsatser'  (2007), som seniorforskerne Helle Nørgaard og Sølvi Børresen har skrevet for og udgivet af Det kriminalpræventive Råd.

Læs pressemeddelelsen: 'Byens succes og mangfoldighed giver konflikter' (13.06. 2007)

I forbindelse med offentliggørelsen af rapporten, blev arrangeret konferencen: 'Byens rum - hvad skal de rumme? 13. juni 2007 i Odense. Se konferencens hovedkonklusioner.

Artikel i Forsk24: Byens succes giver konflikter (06.2007)

Rapporten findes også på engelsk: 'Urban space for everyone. Challenges, conflicts and measures' (2009).

Forskere

Helle Nørgaard

Sølvi Børresen

Sidst opdateret 04. maj 2009