Antologi

Bypolitik, kvarterløft og velfærd

Antologi der præsenterer aktuelle tendenser vedrørende byudvikling, segregation, byarkitektur, byforvaltning og velfærd.

En antologi

Med forankring på Statens Byggeforskningsinstitut er etableret et Center for Bypolitik, byudvikling og velfærd som er et forskningsmæssigt samarbejde mellem sektorforskningen og universiteterne. Denne antologi præsenterer hovedlinierne i centrets forskning om aktuelle tendenser vedrørende byudvikling, segregation, byarkitektur, byforvaltning og velfærd. Antologien bidrager med forskningsbaserede indlæg i den offentlige debat, som er banet af by- og boligministeren i foråret 1999. Antologien retter sig primrt mod de politikere og embedsmænd på statsligt og kommunalt niveau, som er - og bliver - involveret i bypolitikkens udformning. Men sigter også på at bidrage til den mere teoretiske byforskning ved de højere læreanstalter.

Bestil publikationen 'Bypolitik, kvarterløft og velfærd' (1999)

Pressemeddelelse: 'Moderne byliv og bypolitik' (17.05.1999)

Forskere

Hans Kristensen (Red.)

Sidst opdateret 16. marts 2006