Forskningsudgivelse

Borgerdeltagelse og -inddragelse i byomdannelsen

Gennem international litteratur formidler publikationen viden om erfaringer med borgerinddragelse i byomdannelsen.

I denne publikation formidles viden om erfaringer med borgerinddragelse i byomdannelsen. Den er baseret på international litteratur om de senere års udvikling og problemstillinger i forbindelse med byudviklingsprojekter i Europa og USA. Der er desuden indsamlet materiale, der beskriver erfaringerne fra en række konkrete projekter med borgerinddragelse i Danmark.

Download publikationen 'Borgerdeltagelse og -inddragelse i byomdannelsen' (2000)

Sidst opdateret 20. juni 2016