Byforvaltning

De borgere, der fastholder deres deltagelse i deres kvarters forandringsproces, får noget ud af det. De bliver bedre til at begå sig i dialog med andre, herunder de lokale politikere, de får udbygget deres sociale relationer og er glade for at have indflydelse på lokale spørgsmål.
Forskningsudgivelse

Den horisontale søjle

Rapporten fremlægger et nyt organisatorisk paradigme for koordinering af områdeindsatser: Den horisontale søjle'. Søjlen indeholder seks elementer, der sammen styrker de kommunale forvaltningernes samarbejde om lokale områdeindsatser.

Forskningsudgivelse

Demokrati og deltagelse. Et borgerperspektiv på kvarterløft

En ph.d.-afhandling der belyser en række borgeres oplevelser med at deltage i de statslige kvarterløftprojekter, der blev igangsat i slutningen af 1990'erne og varede til 2001 i syv forskellige kvarterer i Danmark.

Forskningsudgivelse

Demokratisk ledelse i den helhedsorienterede byfornyelse

SBi sammen med Erhvers- og Byggestyrelsen fulgt tre kommuners byfornyelsesprojekter frem til udfærdigelse af byfornyelsesprogrammet. Nøgleordene er borgerdeltagelse, dialogplanlægning og netværksledelse.

Forskningsudgivelse

Forvaltning af et bykvarter i forandring

Inspiration for både lægfolk og fagfolk, der bekymrer sig for bykvarterer og deres forandring.

Forskningsudgivelse

Borgerdeltagelse i kvarterløft

Rapporten handler om borgerdeltagelse i den første fase (første ca. halvandet år) af de syv første kvarterløft.

Forskningsudgivelse

Konsensusstyring i kvarterløft

SBi har kortlagt fire kommuners erfaringer med at organisere kvarterløft. Det drejer sig om Holmbladsgadekvarteret på Amager, Avedøre Stationsby i Hvidovre, Aalborg st og Tøjhushavekvarteret i Randers.

Forskningsudgivelse

Borgerdeltagelse og -inddragelse i byomdannelsen

Gennem international litteratur formidler publikationen viden om erfaringer med borgerinddragelse i byomdannelsen.

Forskningsudgivelse

Trin på vej mod år 2018?

SBi har i foråret 1996 for Miljø- og Energiministeriets landsplanafdeling evalueret eksempelprojekterne fra Landsplanredegørelsen 1992.