Forskningsudgivelse

Virksomheders stedstilknytning, byfornyelse og socialt ansvar

I rapporten undersøges, hvordan virksomheder ser på deres lokalområde og kommunens bestræbelser på at forny og udvikle bydelen.

Hvordan ser virksomheder på deres lokalområde og kommunens bestræbelser på at forny og udvikle bydelen? Det er undersøgt i tre danske byområder, hvor der foregår eller har foregået områdefornyelse, og rapporten formidler viden om, hvorfor og hvordan, virksomheder interesser sig for deres bydels udvikling. Der peges på måder, hvorpå der kan udvikles mere samarbejde mellem kommune og lokale virksomheder, så virksomheders deltagelse i områdefornyelse og byomdannelse kan fremmes, samtidig med at virksomhederne kan få mere gavn af det.

Se rapporten: 'Virksomheders stedstilknytning, byfornyelse og socialt ansvar' (2011).

Pjece: 'Samarbejde med virksomheder i områdefindsatser' (Udgivet af Socialministeriet).

Se pressemeddelelsen: 'Virksomheder bidrager til byfornyelsen' (22.03. 2011)

Artikel i Forsk31 'Virksomheder bidrager til byfornyelsen' (06.2011)

Forskere

Jacob Norvig Larsen, Jesper Ole Jensen

Anne Clementsen, Ellen Højgaard Jensen og Aslak Kjærulf

Sidst opdateret 06. juni 2012