Redegørelse

Vejledning til investeringsredegørelse. Hvordan fremmes private investeringer i byfornyelsen?

Investeringsredegørelsen er et redskab, som kommunerne kan bruge til at styrke private investeringer i byfornyelsen.

Ifølge lov om byfornyelse og udvikling af byer er det en kommunal opgave at styrke grundlaget for private investeringer i problemramte områder. Investeringsredegørelsen er et nyt redskab til kommunerne, som bidrager til at indfri dette formål.

Redegørelsen indeholder både en oversigt over de forventede investeringer i byfornyelsesområdet og en beskrivelse af de faktiske investeringer i området

I denne vejledning kan hentes gode råd til, hvordan investeringsredegørelsen kan udformes, sådan at den kan blive et aktivt instrument i processen med at sætte gang i byfornyelsen i problemramte områder.

Vejledningen er udarbejdet af SBi og udgivet af Socialministeriet.

På baggrund af vejledningen er udarbejdet  folderen 'Investeringsredegørelse. Invitation til samarbejde om byfornyelse', Folderen er en digital skabelon, som kommunerne kan downloade fra Socialministeriets hjemmeside. Når skabelonen er fyldt ud, står forvaltningen med en fyldestgørende investeringsredegørelse om et byfornyelsesprojekt, som den kan printe ud og bruge som indledning til samarbejde med potentielle investorer.

Artikel i Forsk24: Flere private midler i byfornyelsen (06.2007)

Sidst opdateret 06. juni 2012