Forskningsudgivelse

Strategier for regulering af bolig- og byfornyelsen i Norden

En beskrivelse af de måder, som det offentlige i Norden har styret bolig- og byfornyelsen på.

Meddelelsen giver en beskrivelse af de måder, som det offentlige i Norden har styret bolig- og byfornyelsen på. Den beskriver bl.a. de virkemidler, som det offentlige har anvendt over for ejere, typiske forløb for en fornyelse, beboernes muligheder for at deltage, former for overordnet planlægning, grundlæggende vilkår for fornyelse uden offentlig indblanding, den historiske udvikling i byfornyelsespolitikken, den samlede byfornyelsesaktivitet i landene og det offentliges omkostninger og støtteniveau. - Måderne at styre på har været meget forskellige. De kan dog grupperes i tre former: direkte offentlig regulering, indirekte offentlig regulering og ejerformsregulering. De anvendte former har blandt andet været præget af den generelle boligpolitik, boligmassens tilstand og standard og de mål, som man har haft for fornyelsen af boligmassen.

Publikationen 'Strategier for regulering af bolig- og byfornyelsen i Norden' (1993) er udsolgt

Sidst opdateret 29. juni 2016