Forskningsudgivelse

Sociale konsekvenser af byfornyelsen

Resultatat fra en undersøgelse af ændringerne i beboersammensætningen i boliger fornyet i perioden 1986-1996 viser, at der er et stort gennemtræk i de byfornyede boliger.

Det har været en væsentlig målsætning for byfornyelsen, at den skulle give beboerne mulighed for at blive boende. Resultatat fra en undersøgelse af ændringerne i beboersammensætningen i boliger fornyet i perioden 1986-1996 viser, at der er et stort gennemtræk i de byfornyede boliger. Kun meget få flytter dog på grund af byfornyelsen, men af andre grunde. I perioden efter byfornyelsen er der imidlertid en del beboere der vælger at flytte på grund af stigende huslejer. Byfornyelse betyder, at beboersammensætningen ændres i retning af flere beskæftigede med høj indkomst, men ændringerne er ikke store.

Publikationen 'Sociale konsekvenser af byfornyelsen' (1998) er udsolgt

Pressemeddelelse: 'Byfornyelsen standser negativ social udvikling' (05.03.1998)

Sidst opdateret 29. juni 2016