Forskningsudgivelse

Private udlejeres økonomi i byfornyelsen

Rapporten viser, at udlejerne i nogle tilfælde - men ikke altid - har et økonomisk udbytte af byfornyelsen.

Byfornyelsen har et højt omkostningsniveau, og en meget stor del af udgifterne betales af det offentlige. Den øvrige del af udgifterne dækkes i private udlejningsboliger af forhøjede huslejer, mens udlejerne i princippet ikke bidrager. Denne rapport viser, at udlejerne i nogle tilfælde - men ikke altid - har et økonomisk udbytte af byfornyelsen. Det burde derfor være muligt at få udlejerne til at bidrage til at dække udgifterne, men det forudsætter en større grad af frivillighed i byfornyelsen, og en ændring af principperne i tilskudssystemet. Rapporten henvender sig til politikere, ministerier, organisationer og grundejere.

Bestil publikationen 'Private udlejeres økonomi i byfornyelsen' (1996)

Pressemeddelelse: 'Ændrede tilskudsregler til byfornyelse - lavere offentlige udgifter og mere motiverede ejere' (01.10.1996)

Forskere

Hans Skifter Andersen

Bent Foerlev

Sidst opdateret 01. februar 2007