Forskningsudgivelse

Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse

Undersøgelse af områdefornyelsers effekt på private bygningsejeres investeringer i deres ejendomme.

Når stat og kommuner investerer i forbedring af veje, pladser eller sociale indsatser i udsatte byområder, giver det de lokale indbyggere lyst til også at sætte deres ejendomme i stand. For hver krone, stat og kommuner giver i tilskud, investerer private bygningsejere mere end tre gange så meget i forbedringer af deres ejendomme. Penge, som bygningsejerne ellers ikke ville være investeret.

Det viser denne rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København, som er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt private bygningsejere landet over.

Rapporten er udarbejdet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der hvert år giver tilskud til områdefornyelser i kommuner, der har behov for at styrke fysiske og sociale forhold.

Se eller download rapporten 'Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse' (2015)

Se også pjece om resultaterne (mbbl.dk)

Læs pressemeddelelse 'Områdefornyelse motiverer til private investeringer' (15. juni 2015)

Sidst opdateret 15. juni 2015