Privat engagement i områdefornyelsen - gode eksempler og typer og investorer

En klarlægning af hvordan man kan opnå flere private følgeinvesteringer i områdefornyelsen.

Ideen med dette projekt er at klarlægge, hvordan man kan opnå flere private følgeinvesteringer i områdefornyelsen. Det handler om at få mest muligt ud af de offentlige investeringer, men også mere grundlæggende om, hvordan man får private gjort ansvarlige i et byområdes trivsel, udvikling  og reputation. Det private engagement kan således ses som både direkte investeringer i fysiske    forbedringer og andre typer indsatser, der fremmer områdets udvikling. 

Projektet har til formål at opsamle de erfaringer med samarbejdsformer og følgeinvesteringer der er    indhøstet med områdefornyelse, og at formidle de væsentligste resultater til kommunerne, med særlig vægt på de ”gode eksempler”. Formidlingen kan ses som en praktisk illustration af de principper der er beskrevet i ”Vejledning til Investeringsredegørelse” (Socialministeriet, 2004).

I projektet gennemføres en opsamling af igangværende initiativer for inddragelse af privat engagement i områdefornyelsen, og en afsøgning af udenlandske erfaringer på området. På denne baggrund og på basis af tidligere undersøgelse om private følgeinvesteringer ved Helhedsorienteret Byfornyelse (By og Byg, 2003) foretages en indkredsning af gode eksempler på inddragelse af privat engagement i områdefornyelsen. Der gennemføres en uddybende undersøgelse af 4 områder af  forskellig type, hvor der er opnået engagering af private kræfter i området med brug af innovative samarbejdsformer. Som en særskilt del af projektet gennemføres interviews med lokale investorer for at belyse deres motiver til investeringer i området. På basis af dette opstilles en typologi over forskellige investorer, og deres motiver til investeringer i forskellige typer byområder. Hensigten med denne typologi er hjælpe aktørerne i områdefornyelsen til bedre at forstå de potentialer som forskellige typer investorer kan se i områderne.

Intern projektleder: JOJ

Målgruppe: Aktører der arbejder med områdefornyelse, først og fremmest kommuner (planlæggere, teknikere og politikere), men også rådgivere, frivillige organisationer og andre med interesser i områdefornyelse.

Samarbejdspartnere: SBi er ansvarlig for gennemførelse af projektet. Der etableres et uforpligtende samarbejde mellem SBi og de kommuner, der indvilger i at deltage i case studier.

Rekvirent: Boligfagligt Center, Socialministeriet, Byfornyelseslovens forsøgsmidler

Sidst opdateret 22. maj 2008