Forskningsudgivelse

Privat byfornyelse

Rapporten redegør for, hvilken effekt lov om privat byfornyelse har haft for renoveringsaktiviteten i private udlejningsejendomme og i andelsboliger.

I rapporten redegøres for, hvilken effekt lov om privat byfornyelse har haft for renoveringsaktiviteten i private udlejningsejendomme og i andelsboliger. Den beskriver hvor mange ejendomme og boliger, der er fornyet, investeringens omfang og de aftalte huslejestigninger samt hvordan renoveringerne er gennemført i praksis. Den belyser hvilke fordele og ulemper, der er for udlejere og lejere i private udlejningejendomme ved at bruge ordningen.

Publikationen 'Privat byfornyelse' (1995) er desværre udsolgt.

Sidst opdateret 28. juni 2016