Forskningsudgivelse

Ni landsbyer i Danmark

Ni små landsbyer har fået statslig støtte til at gennemføre forsøgsprojekter, der har til formål at styrke og udvikle lokalsamfundet, så flere får lyst til at bo i landsbyerne.

Ni små landsbyer har fået statslig støtte til at gennemføre forsøgsprojekter, der har til formål at styrke og udvikle lokalsamfundet, så flere får lyst til at bo i landsbyerne. Projekterne spænder lige fra trafikale forbedringer, over forbedring og forskønnelse af udearealer, pladser, torve og bygninger, til etablering af rum, udendørs og indendørs, for forskellige aktiviteter.

Download publikationen 'Ni landsbyer i Danmark' (2001)

Pressemeddelelse: Landsbyer gøres attraktive (26.09.2001)

Artikel i FORSK04: 'Spøgelsesagtige landsbygader på retur' (10.2001)

Konferenceindlæg: 'Når borgere og kommune løfter i fællesskab - eksempler fra ni landsbyer'

Forskere

Jacob Norvig Larsen

Ole Kirkegaard, Christina Stilling Tarnø

Sidst opdateret 28. juni 2016