Forskningsudgivelse

Netværk og forankring i områdebaseret byfornyelse

I rapporten er der gennemført en række case-studier af områdebaserede byfornyelsesindsatser, som på den ene side viser udfordringerne i at forankre byfornyelsen på både lokalt og kommunalt niveau, og på den anden side viser forskellige strategier og eksempler på, hvordan man kan få det eksterne og det interne samarbejde til at hænge sammen og styrke ejerskabet til den områdebaserede byfornyelse.

Forankring af byfornyelsen er en udfordring for mange af de kommuner, som gennemfører områdebaseret byfornyelse. Typisk er kommunerne mest opmærksomme på at skabe deltagelse og ejerskab blandt aktørerne i byfornyelsesområdet, men i praksis indebærer forankring af byfornyelsen også en lang række andre udfordringer, herunder at skabe samarbejde på tværs af de kommunale forvaltninger. I rapporten er der gennemført en række case-studier af områdebaserede byfornyelsesindsatser, som på den ene side viser udfordringerne i at forankre byfornyelsen på både lokalt og kommunalt niveau, og på den anden side viser forskellige strategier og eksempler på, hvordan man kan få det eksterne og det interne samarbejde til at hænge sammen og styrke ejerskabet til den områdebaserede byfornyelse.

Se eller download rapporten: 'Netværk og forankring i områdebaseret byfornyelse' (2010).

Artikel i Forsk29: Netværk vigtige i byfornyelsen (12.2010)

Sidst opdateret 02. december 2010