Forskningsudgivelse

Kortlægning af 88 byfornyelsessager

Rapporten har sat slutregnskabet for 88 københavnske byfornyelsessagers under lup. Fra udgiftspost til udgiftspost er de afholdte udgifter sammenholdt med renoveringsomfanget, så man ved nogle enkle nøgletal selv kan bedømme, hvor der er sket ændringer.

Analyse af slutregnskaber og renoveringsomfang

Det offentlige har gennem flere år afsat 2-5 mia. kr. til byfornyelse for at højne standarden for den ældre boligmasse. En stor indsats der har været meget fokus på, og som har affødt en debat om udgifterne også har givet det ønskede resultat. Denne rapport har sat 88 københavnske byfornyelsessagers slutregnskaber under lup. Fra udgiftspost til udgiftspost er de afholdte udgifter sammenholdt med renoveringsomfanget, således man ved nogle enkle nøgletal selv kan bedømme, hvor der er sket ændringer. De 88 sager er afsluttet i perioden 1987-95 og dækker både saneringssager og sager gennemført efter den gamle byfornyelseslov. I rapporten vises eksempler på forbedret produktivitet, stigende udgiftsposter, lovændringers indflydelse på beslutninger og konkrete forslag til forbedringsområder.

Bestil eller download publikationen 'Kortlægning af 88 byfornyelsessager' (1999)

Pressemeddelelse: 'Produktivitetsudvikling i renoveringssektoren' (18.05.1999)

Sidst opdateret 15. marts 2006