Forskningsudgivelse

Kommunernes strategiske brug af byfornyelsen

Rapporten kortlægger kommunernes brug af byfornyelsesmidler i perioden 2004-2013.

Kommunerne har en række statslige midler til rådighed til at gennemføre byfornyelse, der skal forbedre boligstandarden og sætte gang i udvikling af i udsatte byområder. En af udfordringen for kommunerne er at skabe en større og langvarig effekt, selvom midlerne er små og tidsbegrænsede.

Rapporten peger på, at kommunerne kan styrke effekten ved at udarbejde en vision og en strategi for byfornyelsen, der fx kombinerer flere typer midler til udvalgte indsatser, så det samlet set kan løfte et lokalområde.

Rapporten viser en række eksempler på, hvordan kommuner har arbejdet strategisk med byfornyelse med gode resultater. Kommuner kan bruge rapporten som inspiration til planlægningen af byfornyelsesindsatser.

Rapporten er udarbejdet for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Se eller download rapporten 'Kommunernes strategiske brug af byfornyelsen' (2016)

Læs også pjecen ’Strategisk byfornyelse – Inspiration til kommuner’  

Se pressemeddelelse

Sidst opdateret 08. februar 2017