Forskningsudgivelse

Kommunernes organisering af byfornyelsen

Rapporten handler om, hvilke mål kommuner har med byfornyelsen, hvordan de prioriterer og planlægger, hvilke måder de organiserer og administrerer indsatsen på, og herunder hvordan de søger at styre byfornyelsens økonomi.

Byfornyelsesloven er statens program for bedre boliger og friarealer. Hovedparten af de danske kommuner har gennemført byfornyelse med byfornyelsesloven, og det er kommuner med vidt forskellig bystruktur, boligmasse, tradition og befolkningsgrundlag. Byfornyelsen forvaltes decentralt af kommunerne, og de har derfor en meget væsentlig rolle i organiseringen og styringen af byfornyelsen. Denne rapport handler om, hvilke mål kommuner har med byfornyelsen, hvorledes de prioriterer og planlægger, hvilke måder de organiserer og administrerer indsatsen på, og herunder hvordan de søger at styre byfornyelsens økonomi.

 

Pressemeddelelse: 'Dobbelt planlægning gør byfornyelsen langtrukken' (05.12.1996)

Sidst opdateret 24. juni 2016