Forskningsudgivelse

Integreret byudvikling i København

Resultatet af fem konferencer, hvor byfornyelsens parter i København har diskuteret byfornyelsen fremover.

Denne rapport er resultatet af fem konferencer, hvor byfornyelsens parter i København har diskuteret byfornyelsen fremover. Det er blevet til en præcisering af de mange forhold, man skal tage højde for, når man vil lave byfornyelse, der omfatter den samlede udvikling i en bydel og ikke kun forbedring af boligforholdene. Det indebærer, at man skal se byfornyelsen som en proces, hvor opgaven først og fremmest er at fjerne barrierer, så man lokalt kan handle og forbedre bydelen. Det indebærer, at det kan være nødvendigt at inddrage mange forhold, fysiske, sociale, økonomiske, arkitektoniske med flere. Planlægningen skal tilrettelægges, så den ikke bliver en barriere for her-og-nu-projekter. Den samlede organisation skal tilrettelægges, så de mange relevante parter kan have et frugtbart samspil, og det samlede system skal give beboerne rollen som kunde, når det gælder fornyelsen af den konkrete bolig.

Sidst opdateret 24. juni 2016