Forskningsudgivelse

Helhedsorienteret byfornyelse og beskæftigelse

En undersøgesle af om helhedsorienteret byfornyelse i Søndervangskvarteret i Århus har fremmet beskæftigelsen blandt områdets kontanthjælpsmodtagere.

I år 2000 fik Aarhus Kommune tilsagn om statslig støtte til et projekt om helhedsorienteret byfornyelse i Søndervangskvarteret, med særlig henblik på at fremme beskæftigelsen blandt områdets kontanthjælpsmodtagere. Forskere fra SBI har fulgt starten af byfornyelsesaktiviteterne og vil følge formidle det i de kommende år, så erfaringerne kan bruges andre steder.

Download publikationen 'Helhedsorienteret byfornyelse og beskæftigelse' (2003)

Forskere

Kresten Storgaard

Maja Grubbe, Julie Jettesdatter Skoven

Sidst opdateret 24. juni 2016