Forskningsudgivelse

Evaluering af områdefornyelse

Evaluering af områdefornyelse der har fokus på fornyelse og omdannelse af problemramte byer og byområder.

Rapporten er den ene af fire delrapporter, der ligger til grund for sammenfatningen: 'Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Download publikationen: Evaluering af områdefornyelse (2008).

De tre andre rapporter er:

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer, samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse (2008)

Evaluering af bygningsfornyelse (2008)

Evaluering af helhedorienteret byfornyelse (2008)

Se også rapporten Helhedsorienteret byfornyelse - en eksempelsamling, udgivet af Velfærdsministeriet (2008). Venter på udgivelse.

Forskere

Lars A. Engberg, Jacob Norvig Larsen

Jesper Rohr

Sidst opdateret 13. februar 2008