Forskningsudgivelse

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer. Sammenfatning

Undersøgelse af hvordan byfornyelsesloven har fungeret i praksis i perioden 2004 til og med 2006.

I 2004 trådte en ny byfornyelseslov i kraft. SBi har gennemført en evaluering af, hvordan loven har fungeret de første tre år. Rapporten belyser effekten af den nye lov set i forhold til målsætningerne om, at byfornyelsen skal gennemføres på privat initiativ og med størst mulig privat medfinansiering. Der ses nærmere på, hvordan byfornyelsesmidlerne er anvendt, på kommunernes målsætninger og på deres erfaringer med brugen af de forskellige ordninger i loven: Bygningsfornyelse og områdefornyelse.

Download rapporten: 'Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer. Sammenfatning (2008).

Rapporten er en sammenfatning af fire delrapporter:

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer, samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse (2008)

Evaluering af bygningsfornyelse (2008)

Evaluering af områdefornyelse (2008)

Evaluering af helhedorienteret byfornyelse (2008)

Se også rapporten Helhedsorienteret byfornyelse - en eksempelsamling, udgivet af Velfærdsministeriet (2008). Venter på udgivelse.

Sidst opdateret 23. juni 2016