Forskningsudgivelse

Evaluering af lov om byfornyelse

Evalueringen kortlægger, hvordan lov om byfornyelse har virket de første tre år af dens levetid, fra den blev vedtaget i 1998.

Selvom man er nået ret langt med at forny de mest nedslidte kvarterer og bygninger, så er der stadig mange boliger, der mangler de helt elementære installationer som bad, toilet og centralvarme, og der er stadig mange nedslidte boligejendomme og erhvervsområder, der af forskellige årsager ikke kan renoveres på de almindelige markedsvilkår. Derfor er der fortsat behov for statslige byfornyelsesmidler.

SBi har lige afsluttet en omfattende evaluering af lov om byfornyelse, som den blev vedtaget i 1998. Evalueringen kortlægger, hvordan loven har virket de første tre år af dens levetid, og om der er behov for at gøre tingene anderledes i fremtiden. Alle landets kommuner har deltaget med deres erfaringer og synspunkter i undersøgelsen.

Bestil eller download publikationen Evaluering af lov om byfornyelse (2002)

Pressemeddelelse: 'Fortsat behov for statslige midler til byfornyelse' (25.04.2002)

Artikel i FORSK07: 'Lang vej til flere private investeringer i byfornyelse' (06.2002)

Forskere

Hans Skifter Andersen

Jesper Ole Jensen, Birgitte Mazanti

Sidst opdateret 16. marts 2006