Forskningsudgivelse

Evaluering af helhedsorienteret byfornyelse

Evaluering af ordningen om helhedsorienteret byfornyelse, der i perioden 1998-2003 var en del af byfornyelsesloven.

Rapporten er den ene af fire delrapporter, der ligger til grund for sammenfatningen: Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Download publikationen: Evaluering af helhedsorienteret byfornyelse (2008)

De tre andre rapporter er:

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer, samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse (2008)

Evaluering af bygningsfornyelse (2008)

Evaluering af områdefornyelse (2008)

Se også rapporten Helhedsorienteret byfornyelse - en eksempelsamling, udgivet af Velfærdsministeriet (2008). Venter på udgivelse.

Sidst opdateret 13. februar 2008