Forskningsudgivelse

Evaluering af helhedsorienteret byfornyelse

Rapporten belyser, hvordan ordningen med den nye støtteordning 'helhedsorienteret byfornyelse' er blevet brugt i kommunerne i de første tre år.

Helhedsorienteret byfornyelse er en ny støtteordning under byfornyelsesloven, som giver kommunerne mulighed for en samlet fornyelsesindsats i et byområde. I rapporten belyses, hvordan ordningen er blevet brugt i kommunerne i de første tre år. Den beskriver ordningens udbredelse, hvilke problemer den er brugt til at løse, og hvordan kommunerne har organiseret indsatsen. Rapporten indeholder desuden forslag til ændringer i ordningen.

Rapporten er første del af fire delrapporter, der evaluerer lov om byfornyelse.

De tre andre rapporter er:

Bestil eller download publikationen 'Evaluering af helhedsorienteret byfornyelse' (2002)

Sammenfatning af de fire delrapporter

Sammenfatningen indgår i 'Evaluering af lov om byfornyelse. Hovedrapport'

Forskere

Kresten Storgaard

Kasper Vidbæk Jensen, Annemette Lauritsen

Sidst opdateret 15. marts 2006