Forskningsudgivelse

Evaluering af bygningsfornyelse og forhandlet finansiering

Ud fra den såkaldte 'forhandlet finansiering', belyser rapporten, hvordan bygningsfornyelsen har fungeret i de første tre år af den nye byfornyelseslov,. Derudover beskrives en række mulige forbedringer.

Med den nye byfornyelseslov i 1998 blev den tidligere byfornyelse omdannet til en særlig ordning med navnet bygningsfornyelse, og der skete samtidig nogle ændringer og forenklinger i byfornyelsen. For at mindske de offentlige udgifter blev der indført mulighed for, at kommunerne kunne aftale med ejerne af fornyede ejendomme, at de selv betalte en del af udgifterne – kaldet forhandlet finansiering. I denne rapport belyses, hvordan bygningsfornyelsen har fungeret i de første tre år af den nye lov, og en række mulige forbedringer beskrives.

Rapporten er anden del af fire delrapporter, der evaluerer lov om byfornyelse.

De tre andre rapporter er:

Bestil eller download publikationen 'Evaluering af bygningsfornyelse og forhandlet finansiering' (2002)

Sammenfatningen indgår i 'Evaluering af lov om byfornyelse. Hovedrapport'

Forskere

Thorkild Ærø

Sidst opdateret 15. marts 2006