Forskningsudgivelse

Evaluering af bygningsfornyelse

Evaluering af bygningsfornyelse, friarealer og kondemnering i perioden 2004-2006 med vægt på kommunernes vurderinger af lovændringernes betydning.

Rapporten er den ene af fire delrapporter, der ligger til grund for sammenfatningen: 'Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Download publikationen: Evaluering af bygningsfornyelse (2008)

De tre andre rapporter er:

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer, samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse (2008)

Evaluering af områdefornyelse (2008)

Evaluering af helhedorienteret byfornyelse (2008)

Se også rapporten Helhedsorienteret byfornyelse - en eksempelsamling, udgivet af Velfærdsministeriet (2008). Venter på udgivelse.

Forskere

Jesper Rohr, Peter Mark Jacobsen

Sidst opdateret 13. februar 2008